С какво се занимаваме?

Специализирани данъчни и осигурителни консултации предназначени за собственици на фирми, счетоводители и адвокати.

Повече информация

Управители на фирми

  • Данъчно и осигурително планиране при стартиране на дейност
  • Прилагане на оптимални данъчни режими при управление на предприятия

Счетоводители и одитори

  • Отразяване на данъчните регулации в одиторския доклад
  • Счетоводни решения съобразени с данъчното законодателство

Правни кантори и адвокати

  • Експертно мнение и задълбочен анализ на ревизионнен акт и формулиране на стратегия за обжалване
  • Данъчна експертиза на търговски договори