Цени на нашите услуги:

Данъчните услуги се извършват от експерти със заплащане на почасова основа. Почасовата ставка зависи от конкретния консултант и варира от 100 до 200 лв на час за действителна работа по проекта.

Ние сме готови да разгледаме обема и сложността на Вашите въпроси и да оценим предварително предполагаемата стойност на услугата

За предпочитане е въпросите за консултации да са в писмена форма.

Контактите могат да се осъществяват и чрез е-майл или факс.

Предлагаме абонамент за данъчни и осигурителни консултации

Условията на абонамента са консултански услуги за не по-малко от 2 часа действителна работа на месец и минимална почасова ставка от 75лв.